vraagprijs bieden verkoop

Kan uw makelaar uw huis aan de vraagprijs verkopen zonder uw akkoord?

Het is gebruikelijk om bij de verkoop van een huis beroep te doen op een makelaar. De makelaar heeft ervaring met dergelijke verkopen, hij kent de wettelijke informatieverplichtingen goed en hij neemt tijdrovend werk uit handen van de verkoper, zoals bijvoorbeeld de bezoeken ter plaatse. Maar hoe ver mag de makelaar gaan als er een serieuze kandidaat-koper is? Kan de makelaar zonder uw uitdrukkelijk akkoord de woning verkopen als iemand de vraagprijs biedt? 

Neen. Het is niet omdat u een makelaar aanduidt voor de verkoop en met hem een vraagprijs overeenkomt, dat hij uw toestemming niet meer nodig heeft om de woning effectief te verkopen.

De makelaar is een tussenpersoon, wiens opdracht erin bestaat om de verkoper in contact te brengen met geschikte kandidaat-kopers. Zelfs als een kandidaat-koper de vraagprijs biedt, dan nòg zal de verkoper daar uitdrukkelijk akkoord mee moeten gaan opdat de woning verkocht kan worden. Voor de verkoper kunnen immers ook andere criteria dan de prijs een rol spelen. De vraagprijs bieden is dus geen garantie op een deal: de verkoper moet er nog steeds mee akkoord gaan.

De verkoper en de makelaar mogen andere afspraken maken en aan de makelaar bevoegdheden geven die verder gaan. Zij moeten hun afspraken dan wel op voorhand en schriftelijk vaststellen, zodat het helemaal duidelijk is wat de makelaar wel en niet mag doen.