reservataire erfgenamen

Kan u (één van) uw kinderen onterven?

Het antwoord is eenvoudig: neen.

De wet laat niet toe dat een ouder zijn kind helemaal niets nalaat uit de erfenis. Kinderen zijn immers beschermde erfgenamen van hun ouders (“reservataire erfgenamen”). De kinderen hebben m.a.w. altijd recht op een minimaal deel uit de erfenis van hun ouders. 

Dat minimaal deel noemen we “de reserve”. Momenteel hangt de grootte van de reserve af van het aantal kinderen. Vanaf 1 september 2018 wordt de reserve in elke situatie de helft van het vermogen van de ouder. Dit betekent dat de overleden ouder met de ene helft van zijn vermogen vrij kan doen wat hij/zij wil, maar dat de andere helft sowieso over de kinderen verdeeld moet worden. Hoeveel kinderen er zijn, is daarbij niet relevant meer.

Als een ouder de wetsbepalingen niet respecteert, dan kan het benadeelde kind zijn reserve opeisen. De persoon die te veel gekregen heeft, zal dan een stuk moeten teruggeven aan het benadeelde kind. Het maakt daarbij niet uit of een ander kind te veel kreeg of een derde partij.

Een kind is niet verplicht om zijn/haar reserve te claimen. Vanaf 1 september 2018 zal een kind zelfs op voorhand afstand kunnen doen van zijn/haar claim op het reserve-deel. Dat moet dan wel gebeuren via een authentieke akte, die door de notaris opgesteld wordt onder de vorm van een erfovereenkomst.