onrechtstreekse schenking

Kan u een geldige schenking doen via een bankoverschrijving?

Een schenking via een bankoverschrijving noemen we een "bankgift".

Bij een bankgift schrijft de schenker een som geld over van zijn eigen rekening naar de rekening van de begunstigde. Een bankgift is een onrechtstreekse schenking, die perfect geldig is voor zover de schenker bekwaam is en de effectieve bedoeling heeft om een schenking te doen. De schenker moet geen speciale regels volgen opdat de schenking via een bankgift geldig zou zijn. Zo moet de schenker bijvoorbeeld niet eens een speciale mededeling vermelden bij de overschrijving. 

Schenkingen worden in principe belast door de fiscus. Volgens de wet is er evenwel geen verplichting om een bankgift officieel te laten registreren bij de fiscus, wat betekent dat er ook geen schenkbelasting op betaald moet worden. Dit verandert als de schenker binnen de drie jaar na de schenking zou overlijden. In dat geval moet de bankgift opgenomen worden in de aangifte van nalatenschap van de schenker. De begunstigde zal er dan erfbelasting ("successierechten") op moeten betalen. De erfbelasting kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan de schenkbelasting. 

Het is dan ook steeds de moeite om juridisch advies in te winnen vooraleer u een bankgift doet, zodat een goedbedoelde schenking niet onnodig duur uitvalt. 

morvanic-lee-355170-unsplash.jpg