incasso

Wat mag een incassobureau wel en niet doen?

Bedrijven doen regelmatig beroep op een incassobureau om onbetaalde facturen in te vorderen. Sinds 2002 bestaat er een wet die uitdrukkelijk bepaalt welke handelingen incassobureaus wel en niet mogen stellen ten aanzien van consumenten-wanbetalers.

Incassobureaus mogen (uiteraard) een officiële ingebrekestelling sturen aan de wanbetaler, maar ze mogen langs de buitenkant van de enveloppe op geen enkele manier laten blijken dat de brief betrekking heeft op een schuld of invordering. Incassobureaus mogen bovendien geen extra kosten aanrekenen voor hun tussenkomst. Daarvoor moeten ze terugvallen op de algemene of contractuele voorwaarden van hun opdrachtgever.

Een medewerker van het incassobureau mag ter plaatse gaan bij de wanbetaler, maar hij moet daarbij uitdrukkelijk vermelden wie hij is en waarom hij ter plaatse komt. Deze medewerker moet bovendien een geschreven document voorleggen aan de wanbetaler, waarin in duidelijke taal, in vette letters en in een kader gedrukt staat dat er geen enkele verplichting is om een bezoek ter plaatse toe te staan en dat zo’n bezoek op elk moment door de consument beëindigd kan worden.

Een incassobureau is niet hetzelfde als een advocaat of gerechtsdeurwaarder. Het bureau mag dan ook op geen enkel moment de indruk geven dat zij over juridische of uitvoerende macht beschikken. Een incassobureau kan ook geen procedure inleiden voor de rechtbank. Dat blijft het exclusieve recht van een advocaat.

annette-fischer-498468.jpg