Zorgvolmacht

Hou de touwtjes in handen: de zorgvolmacht

Hou de touwtjes in handen: de zorgvolmacht

Wanneer cliënten bij The Legal Home over hun successieplanning komen spreken, zijn ze meestal gefocust op hun eigendommen en bezittingen. Het materiële en financiële aspect van een vermogensplanning is natuurlijk fundamenteel, maar ook het geestelijk aspect wordt best besproken. Cliënten moeten m.a.w. niet enkel een successieplanning opmaken voor hun materieel vermogen, maar ook voor hun geestelijk vermogen.

Met de zorgvolmacht regelt u proactief op welke manier er in uw plaats beslist moet worden wanneer u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of uw vermogen te beheren. De zorgvolmacht is een buitengerechtelijke bescherming. Dit betekent dat de Vrederechter daarin niet moet tussenkomen. Dat laatste zal wél nodig zijn wanneer u op voorhand geen zorgvolmacht heeft opmaakt.

U kan een zorgvolmacht opstellen zolang u geestelijk bekwaam bent. De zorgvolmacht mag zowel onderhands als notarieel opgesteld zijn, maar moet zeker geregistreerd worden bij het "Centraal Register der Lastgevingsovereenkomsten". De registratie moet gebeuren zolang de opsteller ervan bekwaam is en kan gebeuren via de notaris of het Vredegerecht. De zorgvolmacht moet duidelijk tot doel hebben om van toepassing te zijn wanneer de volmachtgever zich in een toestand van wilsonbekwaamheid bevindt.

U kan in uw zorgvolmacht één of meerdere personen aanstellen, die uw goederen mogen beheren wanneer u daar zelf niet meer in staat toe zou zijn. Deze persoon of personen mogen enkel over het beheer van uw goederen beslissen. De volmachthouder kan dus geen persoonlijke of medische beslissingen voor u nemen. Dat kan u gelukkig wel regelen via een ander type document.

Als u meerdere personen zou aanduiden, dan moet u ook voorzien hoe ze moeten samenwerken in de uitoefening van hun taak. Ook een duidelijke omschrijving van de taak van de volmachthouders is een must. U kan de opdracht heel ruim omschrijven (“alle handelingen in het kader van het beheer van mijn vermogen”) of beperken tot bepaalde handelingen (“de verkoop van mijn onroerende goederen”).