Woninghuur opzeggen

Wanneer en hoe kan de verhuurder uw huurovereenkomst opzeggen?

Als u een woninghuurovereenkomst heeft voor een periode van drie jaar of korter, dan kan de verhuurder de overeenkomst in principe niet opzeggen vooraleer de afgesproken termijn afloopt. De verhuurder kan de huur wel op het einde van de voorziene termijn opzeggen. Hij moet daarbij een opzegtermijn van drie maanden respecteren. Als de verhuurder geen opzeg doet of als de opzeg te laat gebeurt, dan krijgt de huurovereenkomst automatisch een duurtijd van negen jaar.

Bij een woninghuurovereenkomst van negen jaar zijn de opties van de verhuurder om het contract op te zeggen beperkt.

De verhuurder kan de huur op elk moment opzeggen om de woning zelf te betrekken of om zijn naaste familie erin te laten wonen. De verhuurder moet hierbij een opzegtermijn van zes maanden respecteren. De verhuurder of zijn familie moeten de woning bovendien binnen het jaar na de opzegging bewonen. Zij moeten er minstens twee jaar onafgebroken blijven.

Aan het einde van de eerste en tweede driejarige periode, d.w.z. na het derde en zesde jaar, kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen als hij grote renovatiewerken wil uitvoeren in de woning. Ook hierbij moet de verhuurder een opzegtermijn van zes maanden respecteren.

Als de verhuurder de huurovereenkomst om een andere reden wil opzeggen, dan kan hij dat enkel bij het einde van de eerste en tweede driejarige periode. De verhuurder moet ook in dat geval een opzegtermijn van zes maanden toestaan aan de huurder, die daarbovenop een extra vergoeding krijgt. De vergoeding bedraagt negen of zes maanden huur, afhankelijk of de huur bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode opgezegd wordt. 

Als het einde van de negenjarige duurtijd in het vizier komt, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst kosteloos opzeggen. Hij doet dat minstens zes maanden tevoren opdat de opzeg geldig zou zijn.

Meer weten? Contacteer The Legal Home!

julian-gentilezza-351164-unsplash.jpg

Bent u als huurder verplicht om een nieuwe huurder aan te brengen als u uw gehuurde woning verlaat?

Een huurder kan zijn/haar huurovereenkomst met een duurtijd van negen jaar op elk moment en zonder bijzonder motief opzeggen, voor zover hij/zij daarbij een opzegtermijn van drie maanden respecteert. Als de huurder de gehuurde woning tijdens het eerste jaar verlaat, moet hij/zij een bijkomende vergoeding van drie maanden huur betalen.  Als de huurder de gehuurde woning tijdens het tweede of derde jaar verlaat, dan heeft de verhuurder recht op een extra vergoeding van respectievelijk twee of één maand(en) huur.

Als de huurder een huurcontract van korte duur heeft, dan is de huur in principe niet vroegtijdig opzegbaar.

En onthoud goed: als de woninghuurovereenkomst niet officieel geregistreerd is, dan kan de huurder het contract op elk moment opzeggen, zonder daarbij een opzegtermijn te moeten respecteren of een opzegvergoeding te moeten betalen.

De verhuurder kan u m.a.w. niet dwingen of verplichten om zelf een nieuwe huurder aan te brengen wanneer u uw woninghuurovereenkomst opzegt. U moet in alle vrijheid gebruik kunnen maken van uw recht om de overeenkomst op te zeggen. De verhuurder kan uw wettelijke opzegmogelijkheden niet beperken of afschaffen in het huurcontract.

Zorg ervoor dat uw opzeg juist en op tijd gebeurt! The Legal Home staat u hierin graag bij. 

crew-56837-unsplash.jpg