Vertraging vlucht vergoeding

Krijgen reizigers een compensatie als hun vlucht geannuleerd of vertraagd is door een staking?

De afgelopen weken werden de Belgische luchthavens regelmatig getroffen door stakingen. Onverwachts niet kunnen vertrekken is natuurlijk zeer onaangenaam voor de reizigers. Hebben zij recht op een compensatie voor deze overlast?

De Europese wetgeving voorziet dat een reiziger als consument het recht heeft op een compensatie wanneer de vlucht vertraagd of geannuleerd is. De wetgeving is van toepassing van zodra de reiziger vanop een Europese luchthaven vertrekt of wanneer de reiziger vanuit een niet-Europees land naar een Europese luchthaven terugvliegt (dit laatste enkel indien de vlucht uitgevoerd wordt door een luchtvaartmaatschappij uit de EU). Alle details over deze regeling leest u in het artikel dat The Legal Home hierover tevoren al publiceerde.

De luchtvaartmaatschappij zal geen compensatie of vergoeding verschuldigd zijn aan de reizigers wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden of overmacht. De hamvraag is dus of reizigers in geval van een staking ook een compensatie kunnen krijgen? Dat hangt af van situatie tot situatie.

Bij een staking van de luchtverkeersleiders zal de reiziger geen compensatie kunnen claimen. Voor de luchtvaartmaatschappij is dit immers een geval van overmacht. Als het personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf zou staken, dan zal er wél een vergoeding verschuldigd zijn aan de reizigers. Ook problemen ingevolge slecht weer of veiligheidsrisico’s zullen als overmacht beschouwd worden en geven de reiziger geen recht op een compensatie.

The Legal Home raadt u aan om in elk geval een claim in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij als u hinder ondervonden heeft. De indiening van een claim is relatief eenvoudig en kan soms - ondanks de voorgenoemde principes - toch tot een positieve uitkomst leiden.

photo-1532744746419-cc629ec46004.jpeg

Vlucht vertraagd of geannuleerd? Claim uw compensatie!

Europese wetgeving voorziet dat u als consument het recht heeft op een compensatie wanneer uw vlucht vertraagd of geannuleerd is. De wetgeving is van toepassing van zodra u vanop een Europese luchthaven vertrekt of wanneer u vanuit een niet-Europees land naar een Europese luchthaven terugvliegt (dit laatste enkel indien de vlucht uitgevoerd wordt door een luchtvaartmaatschappij uit de EU).

Wanneer uw vlucht geannuleerd wordt, dan heeft u recht op een vergoeding van 250 EUR per persoon als u tot en met 1.500 km ver zou gevlogen hebben, 400 EUR per persoon voor alle andere vluchten tussen Europese landen of voor vluchten van of naar buiten Europa tussen de 1.500 km en 3.500 km en op 600 EUR voor alle verdere vluchten van of naar buiten Europa. Om de afstand te bepalen, houdt de wetgeving rekening met de laatste bestemming waar de passagier als gevolg van de annulering zal zijn aangekomen. De financiële compensatie is niet van toepassing wanneer de vliegtuigmaatschappij u alsnog binnen de twee, drie of vier uur kan laten vertrekken, afhankelijk van hoe ver uw vlucht gaat. Als u tijdig wordt omgeboekt, dan zal er dus geen vergoeding te claimen zijn.

Wat als uw vlucht vertraagd is? De wetgever voorziet dat elke passagier een “redelijke” vertraging moet tolereren, zonder daarbij direct recht te hebben op een compensatie. Voor vluchten tot maximaal 1.500 km moet de passagier een vertraging van maximaal 2 uur verdragen, voor vluchten tussen Europese landen of voor vluchten van of naar buiten Europa tussen de 1.500 km en 3.500 km moet de passagier een vertraging van maximaal drie uur verdragen en voor alle andere vluchten moet de passagier maximaal een vertraging van vier uur tolereren. Wanneer uw vlucht meer dan de voorgenoemde uren vertraagd is, dan heeft u recht op een maaltijd en de mogelijkheid om u te verfrissen. U heeft in zo’n geval ook het recht om op kosten van de luchtvaartmaatschappij twee telefoontjes, fax- of e-mailberichten te verzenden. In sommige gevallen kan u ook aanspraak maken op een hotelovernachting. Pas wanneer uw vlucht minstens vijf uur vertraagd is, heeft u recht op een terugbetaling van uw ticket.

De luchtvaartmaatschappij moet de rechten van passagiers duidelijk leesbaar uithangen aan de incheckbalie. Wanneer passagiers onder één van de hoger beschreven situaties vallen, dan moet de luchtvaartmaatschappij spontaan hun rechten via een schriftelijk bericht aan de passagiers meedelen. De rechten van de passagiers kunnen niet contractueel uitgesloten worden. De luchtvaartmaatschappij zal geen compensatie of vergoeding verschuldigd zijn wanneer er sprake is van “buitengewone omstandigheden”, zoals bijvoorbeeld een terroristische aanslag of een andere vorm van overmacht.

photo-1517040916461-578c95ab2e0e.jpeg