Testamentuitvoerder

De testamentuitvoerder: Amerikaanse toestanden of zinvol in uw Belgische successieplanning?

De testamentuitvoerder: Amerikaanse toestanden of zinvol in uw Belgische successieplanning?

Hoe kan u er zeker van zijn dat na uw overlijden uw vermogen verdeeld wordt zoals u zelf heeft voorzien en wenst? U zal er zelf alvast niet meer zijn om te zorgen voor een juiste verdeling en uw familieleden hebben doorgaans te grote belangen om deze taak op een objectieve manier te kunnen uitvoeren.

In principe zijn uw erfgenamen verplicht om uw erfenis op een correcte manier te vereffenen en verdelen. Maar soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de erfgenamen het niet eens zijn met de voorziene verdeling of omdat ze onvoldoende kennis van zaken hebben en daardoor geen juiste uitvoering geven aan uw testament.

Een testamentuitvoerder biedt dan de oplossing.

In principe kan iedereen als testamentuitvoerder worden aangesteld: een familielid, een vriend, een advocaat, een notaris, een vrederechter, etc. De testamentuitvoerder moet natuurlijk wel bekwaam zijn. Een minderjarige kan niet als testamentuitvoerder worden aangeduid. Er kunnen ook meerder personen worden aangeduid. U regelt dan best uitdrukkelijk hoe deze personen met elkaar moeten samenwerken. De aanstelling gebeurt op dezelfde manier als de opmaak van een testament. Er gaan dus wel bepaalde vormvereisten gepaard met zo’n aanstelling.

De testamentuitvoerder is een lasthebber. Zijn opdracht bestaat erin het testament van de overledene uit te voeren. De testamentuitvoerder kan zijn opdracht aanvaarden of afwijzen. Om te vermijden dat de door u aangestelde testamentuitvoerder de opdracht niet zou aanvaarden na uw overlijden, doorspreekt u de aanstelling best tevoren met de betrokken persoon. De testamentuitvoerder moet als lasthebber rekening en verantwoording afleggen voor zijn beheersmandaat.

In principe komen alle relevante kosten die de testamentuitvoerder maakt en die gepaard gaan met de uitvoering van zijn mandaat, ten laste van de nalatenschap. De testamentuitvoerder kan daarnaast ook een vergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden. De Vlaamse Belastingdienst lanceerde op 8 februari 2016 een standpunt over de grootte van deze vergoeding: als de vergoeding meer dan 5% van de beheerde goederen bedraagt, dan zal de vergoeding als een legaat worden beschouwd en zal de testamentuitvoerder er belastingen op moeten betalen (zie daarvoor deze beslissing).

aaron-burden-123584.jpg