Testament

Hoe maakt u zelf een geldig testament?

Om er zeker van te zijn dat u een geldig testament opmaakt, dat na uw overlijden volledig uitgevoerd zal kunnen worden, doet u best beroep op een notaris. De notaris kan een authentiek of internationaal testament opstellen, waarmee u het meeste zekerheid heeft. Een testament bij de notaris betekent ook wel meer planningswerk, minstens één afspraak ter plaatse, bijkomende kosten en minder discretie. Om die redenen kiezen mensen er soms voor om zelf een testament op te stellen. Dat is perfect mogelijk. De wet bepaalt de geldigheidsvoorwaarden:

1. Zelf geschreven: u moet uw testament zelf en met de hand schrijven. Een getypt testament is niet geldig. U mag het testament ook niet door iemand anders laten schrijven. Enkel uw geschrift mag op het papier te lezen zijn. Een kleine kribbel van iemand anders maakt uw testament al ongeldig. Het kan dus niet om op één papier twee testamenten te schrijven. Elk testament heeft een afzonderlijk en blanco papier nodig.

2. Gedateerd: u moet in uw testament uitdrukkelijk de dag, maand en het jaar vermelden waarop u uw testament opgesteld heeft.

3. Gehandtekend en met naam: u moet uw volledige naam vermelden en u moet uw testament op het einde duidelijk ondertekenen. U doet dat bij voorkeur met de handtekening die op uw paspoort staat en die door iedereen officieel gekend is.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn.

U zorgt er daarnaast ook voor dat uw testament in leesbare en duidelijke taal opgesteld is. Beschrijf in detail wat u wil dat met uw vermogen gebeurt. Zorg dat er na uw overlijden geen onduidelijkheid kan zijn over wat u exact bedoeld heeft.

Vermijd het gebruik van Tipp-ex of een andere inkt-uitwisser. Gebruik geen potlood en kies voor inkt die niet snel vervaagt

U kan uw testament zelf bewaren of afgeven aan de notaris. Dat laatste is aan te raden. De notaris zal het testament laten registreren in een centraal register. Op die manier wordt uw testament zeker gevonden na uw overlijden en krijgen uw erfgenamen er officieel kennis van. Als u uw testament zelf bewaart, dan loopt u het risico dat iemand het na uw overlijden kan verstoppen of vernietigen. Het is voor de erfgenamen in zo'n scenario ook makkelijker om de geldigheid van het testament te betwisten. 

jess-watters-555452-unsplash.jpg

De testamentuitvoerder: Amerikaanse toestanden of zinvol in uw Belgische successieplanning?

De testamentuitvoerder: Amerikaanse toestanden of zinvol in uw Belgische successieplanning?

Hoe kan u er zeker van zijn dat na uw overlijden uw vermogen verdeeld wordt zoals u zelf heeft voorzien en wenst? U zal er zelf alvast niet meer zijn om te zorgen voor een juiste verdeling en uw familieleden hebben doorgaans te grote belangen om deze taak op een objectieve manier te kunnen uitvoeren.

In principe zijn uw erfgenamen verplicht om uw erfenis op een correcte manier te vereffenen en verdelen. Maar soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de erfgenamen het niet eens zijn met de voorziene verdeling of omdat ze onvoldoende kennis van zaken hebben en daardoor geen juiste uitvoering geven aan uw testament.

Een testamentuitvoerder biedt dan de oplossing.

In principe kan iedereen als testamentuitvoerder worden aangesteld: een familielid, een vriend, een advocaat, een notaris, een vrederechter, etc. De testamentuitvoerder moet natuurlijk wel bekwaam zijn. Een minderjarige kan niet als testamentuitvoerder worden aangeduid. Er kunnen ook meerder personen worden aangeduid. U regelt dan best uitdrukkelijk hoe deze personen met elkaar moeten samenwerken. De aanstelling gebeurt op dezelfde manier als de opmaak van een testament. Er gaan dus wel bepaalde vormvereisten gepaard met zo’n aanstelling.

De testamentuitvoerder is een lasthebber. Zijn opdracht bestaat erin het testament van de overledene uit te voeren. De testamentuitvoerder kan zijn opdracht aanvaarden of afwijzen. Om te vermijden dat de door u aangestelde testamentuitvoerder de opdracht niet zou aanvaarden na uw overlijden, doorspreekt u de aanstelling best tevoren met de betrokken persoon. De testamentuitvoerder moet als lasthebber rekening en verantwoording afleggen voor zijn beheersmandaat.

In principe komen alle relevante kosten die de testamentuitvoerder maakt en die gepaard gaan met de uitvoering van zijn mandaat, ten laste van de nalatenschap. De testamentuitvoerder kan daarnaast ook een vergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden. De Vlaamse Belastingdienst lanceerde op 8 februari 2016 een standpunt over de grootte van deze vergoeding: als de vergoeding meer dan 5% van de beheerde goederen bedraagt, dan zal de vergoeding als een legaat worden beschouwd en zal de testamentuitvoerder er belastingen op moeten betalen (zie daarvoor deze beslissing).

aaron-burden-123584.jpg