Successierecht

De aanvaarding van een nalatenschap gebeurt sneller dan u denkt

Wanneer een persoon overlijdt, valt zijn of haar nalatenschap "open". Erfgerechtigden kunnen op dat moment drie keuzes maken. Ofwel aanvaarden zij de nalatenschap, ofwel verwerpen zij de nalatenschap, ofwel aanvaarden zij de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. De laatste twee mogelijkheden zijn aangewezen wanneer de erfgenamen vermoeden of weten dat de nalatenschap veel schulden bevat, die niet betaald kunnen worden met de activa uit die erfenis. 

Wanneer u een nalatenschap wil verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan moet u daartoe een bijzondere verklaring afleggen bij de notaris. De tussenkomst van de notaris is sinds afgelopen zomer verplicht, zodat de erfgerechtigde een doordachte keuze kan maken. Een erfgerechtigde kan immers maar één keer een keuze maken en mag daar nadien niet meer op terugkomen.

De aanvaarding van een erfenis gebeurt zonder bijzondere formaliteiten. En net daar moet u opletten! Als u na het overlijden bepaalde handelingen stelt die doen vermoeden dat u de erfenis aanvaardt, dan zal u nadien geen andere keuze meer kunnen maken. Dat kan tot gevolg hebben dat u met uw persoonlijk vermogen moet opdraaien voor de schulden uit de erfenis.

Zo'n handelingen zijn bijvoorbeeld het veranderen van de titularis van een rekening van de overledene, het leeg maken van de woning van de overledene, het afhandelen van administratieve aangelegenheden voor de overledene, etc.

Let dus zeker op met bepaalde daden te stellen na het overlijden van een persoon waarvan u mogelijks kan erven, maar waarbij u niet van plan bent om de erfenis te aanvaarden. Elke situatie moet op zichzelf beoordeeld worden, maar de rechtspraak hierover wordt steeds strenger.

evan-dennis-75563.jpg