Notaris

Het nieuwe erfrecht: kiezen is verliezen?

Het nieuwe erfrecht: kiezen is verliezen?

Op 1 september 2017 werd de nieuwe erfwet in het Belgisch staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 september 2018 treedt de nieuwe wet in werking. En dat brengt een belangrijke vraag mee voor cliënten die momenteel reeds een vermogensplanning hebben, met name: onder welk erfrecht willen zij vallen? Het oude of het nieuwe?

Als u niets onderneemt, dan zal het nieuwe erfrecht van toepassing worden op uw situatie en bestaande vermogensplanning. Dat kan in bepaalde gevallen heel nefast uitdraaien. De wetgever voorziet daarom de mogelijkheid om bij de notaris een "verklaring tot behoud" af te leggen, waarin u verklaart dat de oude regels op u van toepassing blijven. U kan zo'n verklaring tot 31 augustus 2018 afleggen.

Het nieuwe erfrecht brengt een heel aantal wijzigingen met zich mee. De drie voornaamste wijzigingen zijn (i) het feit dat ouders méér kunnen wegschenken of legateren, (ii) dat er meer opties komen om een erfovereenkomst te sluiten en (iii) dat de wijze van het waarderen van schenkingen verandert, zonder onderscheid tussen roerende en onroerende goederen. Elke cliënt moet dus voor zichzelf oordelen of een overgang naar de nieuwe regels zinvol en opportuun is. Daarbij moeten cliënten ook rekening houden met de fiscale gevolgen van hun beslissing. 

Meer weten? The Legal Home gaat hierover graag het gesprek met u aan.

sebastien-marchand-9747.jpg