Klein beschrijf

Laat het klein beschrijf niet voor grote problemen zorgen...

Laat het klein beschrijf niet voor grote problemen zorgen...

In bepaalde omstandigheden kan een koper bij de aankoop van een woning genieten van verminderde registratierechten. In de volksmond is dit fiscaal regime gekend als het "klein beschrijf". De koper kan in dat geval slechts 5% belastingen betalen op de koop, in de plaats van de gebruikelijk 10%. Dat is een zeer aanzienlijk belastingvoordeel.

Deze belastingvermindering is enkel mogelijk wanneer een aantal voorwaarden vervuld zijn. Sommige voorwaarden moeten gelden op het moment van de aankoop en zullen door de notaris beoordeeld worden (zoals bijvoorbeeld het kadastraal inkomen van de woning, het feit dat de koper tevoren nog geen andere woning mag gekocht hebben, ...), maar andere voorwaarden hebben langer na de koop een impact. Het is net over deze laatste voorwaarden dat te weinig kopers ingelicht zijn. En dat is niet zonder risico: als de voorwaarden niet gerespecteerd worden, dan moet de koper alsnog de volledige 10% belasting betalen, samen met een boete.

De koper die geniet van het klein beschrijf moet zich binnen de drie jaar na het verlijden van de notariΓ«le akte van verkoop in de aangekochte woning domiciliΓ«ren. Dit kan soms problematisch zijn wanneer de koper aanzienlijk moet verbouwen of juridische problemen ervaart met de woning. Denk bijvoorbeeld maar aan een woning waar geen recht van doorgang voorzien is en waarbij de koper een lange procedure moet voeren om die te kunnen verkrijgen. De klok tikt dan snel door.

De koper moet zijn of haar domicilie vervolgens drie jaar onafgebroken houden in de woning. Een snelle verhuis naar ergens anders is dus niet mogelijk. Deze voorwaarde kan bijvoorbeeld problematisch zijn als de kopers een koppel waren, dat de aankoop gezamenlijk deed, maar binnen de drie jaar nadien uit elkaar gaat en niet meer verder samenwoont.

De notaris is wettelijk verplicht om dit alles te vermelden aan de kopers. Vaak zijn die echter zo gelukkig en enthousiast dat ze er niet verder bij stilstaan en de voorwaarden vergeten, met alle negatieve gevolgen vandien. Bij The Legal Home kan u terecht voor al uw vragen hierover.

redd-angelo-21642.jpg