Juridisch advies

Heeft u uw origineel kasticket nodig om uw garantie te claimen?

Vorige week gaf The Legal Home uitleg over de twee soorten garanties waar u als consument beroep kan op doen. Vandaag beantwoorden we de vraag of u het originele kasticket nodig heeft om uw garantie af te dwingen.

Om beroep te kunnen doen op de garantie zal u het aankoopbewijs van het product moeten kunnen voorleggen. Idealerwijze is dat inderdaad het kasticket of de factuur. De verkoper moet in elk geval de datum van uw aankoop kunnen vaststellen, samen met een concrete omschrijving van het product.

Als u het originele aankoopbewijs niet meer hebt, dan blijven er nog een aantal andere mogelijkheden over, zoals o.a.:

  • Een foto van het originele aankoopbewijs gebruiken.

Het is sowieso aangewezen om een foto te maken van uw kasticket of factuur. Sommige kasticketten worden na verloop van tijd immers onleesbaar. Hiermee dekt u zichzelf ook in tegen verlies van het aankoopbewijs.

  • Beroep doen op het kassasysteem in de winkel. 

Steeds meer winkels hebben een kassasysteem waarin ze de aankopen van hun klanten goed bijhouden. Zulke systemen zijn vaak gelinkt aan de identiteitskaart van de klant. Het voorleggen van uw ID-kaart volstaat dan voor de verkoper om na te gaan of u nog beroep kan doen op de garantie.

  • Een rekeninguittreksel gebruiken.

Met een rekeninguittreksel kan u ook bewijzen dat u een bepaald product aangekocht heeft, en zeker wanneer u het uittreksel in combinatie met een stempel van de winkel, bevestigingsmail of offerte kan voorleggen.

Belangrijk om te weten: de verkoper mag het toestaan van de garantie nooit laten afhangen van het bewaren van de originele verpakking.

Wil u graag meer weten? The Legal Home staat graag tot uw dienst.

photo-1512415031623-5c8392938dc4.jpeg

Laat het klein beschrijf niet voor grote problemen zorgen...

Laat het klein beschrijf niet voor grote problemen zorgen...

In bepaalde omstandigheden kan een koper bij de aankoop van een woning genieten van verminderde registratierechten. In de volksmond is dit fiscaal regime gekend als het "klein beschrijf". De koper kan in dat geval slechts 5% belastingen betalen op de koop, in de plaats van de gebruikelijk 10%. Dat is een zeer aanzienlijk belastingvoordeel.

Deze belastingvermindering is enkel mogelijk wanneer een aantal voorwaarden vervuld zijn. Sommige voorwaarden moeten gelden op het moment van de aankoop en zullen door de notaris beoordeeld worden (zoals bijvoorbeeld het kadastraal inkomen van de woning, het feit dat de koper tevoren nog geen andere woning mag gekocht hebben, ...), maar andere voorwaarden hebben langer na de koop een impact. Het is net over deze laatste voorwaarden dat te weinig kopers ingelicht zijn. En dat is niet zonder risico: als de voorwaarden niet gerespecteerd worden, dan moet de koper alsnog de volledige 10% belasting betalen, samen met een boete.

De koper die geniet van het klein beschrijf moet zich binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële akte van verkoop in de aangekochte woning domiciliëren. Dit kan soms problematisch zijn wanneer de koper aanzienlijk moet verbouwen of juridische problemen ervaart met de woning. Denk bijvoorbeeld maar aan een woning waar geen recht van doorgang voorzien is en waarbij de koper een lange procedure moet voeren om die te kunnen verkrijgen. De klok tikt dan snel door.

De koper moet zijn of haar domicilie vervolgens drie jaar onafgebroken houden in de woning. Een snelle verhuis naar ergens anders is dus niet mogelijk. Deze voorwaarde kan bijvoorbeeld problematisch zijn als de kopers een koppel waren, dat de aankoop gezamenlijk deed, maar binnen de drie jaar nadien uit elkaar gaat en niet meer verder samenwoont.

De notaris is wettelijk verplicht om dit alles te vermelden aan de kopers. Vaak zijn die echter zo gelukkig en enthousiast dat ze er niet verder bij stilstaan en de voorwaarden vergeten, met alle negatieve gevolgen vandien. Bij The Legal Home kan u terecht voor al uw vragen hierover.

redd-angelo-21642.jpg

Wat kan u doen wanneer u een vervalste factuur betaald heeft?

Wat kan u doen wanneer u een vervalste factuur betaald heeft?

Factuurfraude via de wijziging van het rekeningnummer op de factuur komt steeds vaker voor. Volgens cijfers van de FOD Economie werden er in 2016 heel wat facturen vervalst. De vervalste facturen hadden een gemiddelde waarde van 16.000 EUR. Het gaat dus over aanzienlijke sommen geld.

Hoe gaan de oplichters te werk? De fraudeurs onderscheppen facturen bij de post, ze wijzigen het rekeningnummer op de factuur en sturen de factuur dan door naar de bestemmeling. De nietsvermoedende ontvanger van de factuur gaat over tot betaling van de factuur op het frauduleus gewijzigde rekeningnummer. Enige tijd later blijkt dat de originele afzender van de factuur nog steeds niet betaald is, waarna hij de ontvanger van de factuur daarover contacteert. De ontvanger van de factuur stelt op dat moment vast dat hij op een vervalst rekeningnummer betaald heeft. Hij is helaas opgelicht. Kan hij verplicht worden om de factuur opnieuw te betalen, ditmaal aan de juiste afzender?

Het antwoord is eenduidig “ja”.

De goede uitvoering van de betalingsverplichting rust op de schuldenaar. Als de schuldenaar overgaat tot betaling op een verkeerd rekeningnummer, dan zal hij door de schuldeiser verplicht kunnen worden om het verschuldigde bedrag nogmaals te betalen op het juiste rekeningnummer. Het Belgisch recht omschrijft dit principe met het volgende adagium: “Qui paie mal, paie deux fois”.

Als u vaststelt dat u het slachtoffer geworden bent van factuurfraude, dan contacteert u uw bank in elk geval best zo snel mogelijk. U zal ook best de bank naar dewelke u de frauduleuze overschrijving deed, contacteren, om melding te maken van de fraude. Soms kan die bank de rekening van de oplichters nog blokkeren, wat het makkelijker zal maken om uw geld eventueel alsnog te recupereren. U zal de fraude ook best melden via de website “meldpunt.belgie.be” en u legt uiteraard een officiële klacht neer bij de politiediensten.

Better safe than sorry! Als u voldoende op uw hoede bent, dan kan u vermijden dat u het slachtoffer wordt van dit soort oplichters. Controleer daarom de facturen goed vooraleer u ze betaalt. Wees extra alert wanneer de factuur een sticker bevat met de boodschap “Opgelet, gewijzigd rekeningnummer” en vergelijk voor alle zekerheid het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer op uw bestelbon of op de officiële website van de verzender van de factuur.