Huurder zoeken

Bent u als huurder verplicht om een nieuwe huurder aan te brengen als u uw gehuurde woning verlaat?

Een huurder kan zijn/haar huurovereenkomst met een duurtijd van negen jaar op elk moment en zonder bijzonder motief opzeggen, voor zover hij/zij daarbij een opzegtermijn van drie maanden respecteert. Als de huurder de gehuurde woning tijdens het eerste jaar verlaat, moet hij/zij een bijkomende vergoeding van drie maanden huur betalen.  Als de huurder de gehuurde woning tijdens het tweede of derde jaar verlaat, dan heeft de verhuurder recht op een extra vergoeding van respectievelijk twee of één maand(en) huur.

Als de huurder een huurcontract van korte duur heeft, dan is de huur in principe niet vroegtijdig opzegbaar.

En onthoud goed: als de woninghuurovereenkomst niet officieel geregistreerd is, dan kan de huurder het contract op elk moment opzeggen, zonder daarbij een opzegtermijn te moeten respecteren of een opzegvergoeding te moeten betalen.

De verhuurder kan u m.a.w. niet dwingen of verplichten om zelf een nieuwe huurder aan te brengen wanneer u uw woninghuurovereenkomst opzegt. U moet in alle vrijheid gebruik kunnen maken van uw recht om de overeenkomst op te zeggen. De verhuurder kan uw wettelijke opzegmogelijkheden niet beperken of afschaffen in het huurcontract.

Zorg ervoor dat uw opzeg juist en op tijd gebeurt! The Legal Home staat u hierin graag bij. 

crew-56837-unsplash.jpg