Huurder

Wanneer kan je als huurder een huurcontract opzeggen?

We moeten een onderscheid maken op basis van het type huurcontract:

1. Huur van korte duur (max. 3 jaar).

Deze overeenkomst is niet vroegtijdig opzegbaar. Je moet de afsproken termijn respecteren. De opzegging moet drie maanden voor het einde van de afgesproken duurtijd gebeuren. Als er geen opzegging gebeurt, zal de huur na de afgesproken termijn automatisch een huur van 9 jaar worden.

De verhuurder kan de huurder dwingen om de afgesproken termijn uit te doen en de huur voor die periode volledig te betalen.

2. Huur van lange duur (9 jaar).

Deze overeenkomst is op elk moment opzegbaar. De huurder moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren. Als de huur naar aanleiding van het einde van het contract wordt opgezegd, moet de huurder een opzegtermijn van zes maanden naleven.

Als de huurder het contract opzegt in de loop van het eerste jaar, is er een bijkomende vergoeding van drie maanden huur verschuldigd. Als de huurder het contract opzegt in de loop van het tweede jaar, is er een bijkomende vergoeding van twee maanden huur verschuldigd. Als de huurder het contract opzegt in de loop van het derde jaar, is er een bijkomende vergoeding van één maand huur verschuldigd.

3. Levenslange huur. 

Deze overeenkomst neemt automatisch een einde wanneer de huurder overlijdt. Deze overeenkomst is daarnaast op elk moment opzegbaar. De huurder moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren.

4. Huurcontract is niet geregistreerd?

Vanaf dat de termijn voor registratie (2 maanden) verlopen is, kan huurder de huur op elk moment opzeggen, zonder een opzegtermijn te moeten respecteren of een opzegvergoeding te moeten betalen!

Hierbij een handig overzicht in een schema:

Opzegging huur door huurder.png