Fraude

Wat kan u doen wanneer u een vervalste factuur betaald heeft?

Wat kan u doen wanneer u een vervalste factuur betaald heeft?

Factuurfraude via de wijziging van het rekeningnummer op de factuur komt steeds vaker voor. Volgens cijfers van de FOD Economie werden er in 2016 heel wat facturen vervalst. De vervalste facturen hadden een gemiddelde waarde van 16.000 EUR. Het gaat dus over aanzienlijke sommen geld.

Hoe gaan de oplichters te werk? De fraudeurs onderscheppen facturen bij de post, ze wijzigen het rekeningnummer op de factuur en sturen de factuur dan door naar de bestemmeling. De nietsvermoedende ontvanger van de factuur gaat over tot betaling van de factuur op het frauduleus gewijzigde rekeningnummer. Enige tijd later blijkt dat de originele afzender van de factuur nog steeds niet betaald is, waarna hij de ontvanger van de factuur daarover contacteert. De ontvanger van de factuur stelt op dat moment vast dat hij op een vervalst rekeningnummer betaald heeft. Hij is helaas opgelicht. Kan hij verplicht worden om de factuur opnieuw te betalen, ditmaal aan de juiste afzender?

Het antwoord is eenduidig “ja”.

De goede uitvoering van de betalingsverplichting rust op de schuldenaar. Als de schuldenaar overgaat tot betaling op een verkeerd rekeningnummer, dan zal hij door de schuldeiser verplicht kunnen worden om het verschuldigde bedrag nogmaals te betalen op het juiste rekeningnummer. Het Belgisch recht omschrijft dit principe met het volgende adagium: “Qui paie mal, paie deux fois”.

Als u vaststelt dat u het slachtoffer geworden bent van factuurfraude, dan contacteert u uw bank in elk geval best zo snel mogelijk. U zal ook best de bank naar dewelke u de frauduleuze overschrijving deed, contacteren, om melding te maken van de fraude. Soms kan die bank de rekening van de oplichters nog blokkeren, wat het makkelijker zal maken om uw geld eventueel alsnog te recupereren. U zal de fraude ook best melden via de website “meldpunt.belgie.be” en u legt uiteraard een officiële klacht neer bij de politiediensten.

Better safe than sorry! Als u voldoende op uw hoede bent, dan kan u vermijden dat u het slachtoffer wordt van dit soort oplichters. Controleer daarom de facturen goed vooraleer u ze betaalt. Wees extra alert wanneer de factuur een sticker bevat met de boodschap “Opgelet, gewijzigd rekeningnummer” en vergelijk voor alle zekerheid het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer op uw bestelbon of op de officiële website van de verzender van de factuur.