Factuur protesteren

Niet tevreden over de geleverde werken of diensten? Protesteer de factuur!

Als u iemand een opdracht liet uitvoeren of goederen liet leveren en u bent daar niet tevreden over, dan kan u best zo snel mogelijk de factuur voor die opdracht of levering protesteren. Let in zo’n geval zeker op met de betaling van de factuur, want zo’n betaling kan juridisch als aanvaarding van de geleverde diensten of goederen gelden. En dan wordt het voor u natuurlijk moeilijker om uw gelijk nadien nog te halen.

Als consument kan u een factuur relatief eenvoudig protesteren. Hoewel er geen uitdrukkelijke vormvereisten zijn, kan u best de onderstaande richtlijnen volgen.

U protesteert de factuur door dat uitdrukkelijk te schrijven in een brief. In die brief vermeldt u waarom u niet tevreden bent en de factuur niet wil betalen. U zorgt ervoor dat de brief gedateerd en ondertekend is. U verwijst uitdrukkelijk naar het factuurnummer, de datum van de factuur en het factuurbedrag.

U bezorgt uw protestbrief per aangetekend schrijven aan de andere partij. U zorgt voor een ontvangstbewijs van de zending.

Uw niet-betaling moet wel in een redelijke verhouding staan tot het probleem. Als de opdracht bijvoorbeeld voor de helft goed uitgevoerd werd, dan betaalt u best de helft van de factuur. U motiveert dat dan op die manier in uw protestbrief. 

freestocks-org-229658.jpg