Bod doen

De opschortende voorwaarde voor een financiering

Met de aankoop van een woning gaat zeer vaak een opschortende voorwaarde gepaard om een financiering te kunnen bekomen. Kandidaat-kopers willen snel handelen, zodat de woning niet door iemand anders gekocht wordt, maar ze willen ook zeker zijn dat ze de woning wel kunnen betalen. Over dat laatste hebben ze ten tijde van hun bod vaak nog geen zekerheid. De opschortende voorwaarde voor het bekomen van een financiering geeft de kandidaat-kopers nog wat extra tijd om het financiële luik van de aankoop rond te krijgen.

Waar moet je als kandidaat-koper zeker op letten als je zo'n opschortende voorwaarde voor een financiering opneemt in een bod?

1. Verduidelijk goed voor welk bedrag je een financiering nodig hebt. Gaat het enkel om het bedrag voor de aankoop van de woning of moet er nadien ook verbouwd worden? De bank zal voor de toekenning van de lening vaak kijken naar de waarde van de woning ten tijde van de aankoop, wat er soms voor kan zorgen dat de gevraagde financiering niet helemaal toegestaan wordt. Als de kandidaat-koper dat onvolledig geformuleerd heeft, dan kan dat voor problemen zorgen.

2. Bepaal hoe je als kandidaat-koper kan aantonen dat je de financiering niet hebt kunnen krijgen. Is daarvoor bijvoorbeeld een attest nodig van één bank of van drie banken? Hoe moet de kandidaat-koper die info meedelen aan de verkoper(s)? Moet je de financiering aan de gebruikelijke voorwaarden kunnen krijgen of mag er meer risico genomen worden? Als partijen hierover goede afspraken maken, dan zal dat onduidelijkheid en ruzie vermijden als de financiering geweigerd zou worden.

3. Koppel een duidelijke termijn aan de periode die loopt om de financiering te kunnen bekomen. Hou daarbij o.a. rekening met de snelheid van uw bank, het aantal banken dat u wil bezoeken, de tijd die u nodig heeft om zelf een aantal berekeningen te maken, etc.

Bij The Legal Home kan u terecht voor een ontwerpdocument, dat u kan gebruiken als u een bod wil doen op een woning zonder juridische risico's te lopen.

rawpixel-com-192251.jpg

Vang niet bot met uw bod. Enkele basics om een goed bod te doen.

Vang niet bot met uw bod. Enkele basics om een goed bod te doen.

Een bod doen op een woning is meestal één van de spannendste momenten in een mensenleven. En terecht: een bod doen is niet vrijblijvend. De bieder is erdoor gebonden en kan, als zijn of haar bod aanvaard wordt, verplicht worden om de woning aan te kopen. U kan dus maar beter op een doordachte manier een bod uitbrengen. Een paar "basics":

1. U doet uw bod op papier en u ondertekent het: u typt uw bod uit en u ondertekent het. U kan het ondertekende document aan de verkoper en/of makelaar bezorgen. U kan eventueel een bod doen per e-mail, maar zo'n e-mail is moeilijker officieel te ondertekenen. Een papieren document, dat ingescand is en per e-mail wordt doorgestuurd, is dan ook juridisch veiliger. Als u de woning met twee wil kopen, dan ondertekent u het bod allebei.

2. U brengt uw bod uit ten aanzien van de juiste mensen: als er één verkoper is, dan richt u het bod aan die ene persoon. Als er meerdere verkopers zijn, bijvoorbeeld een koppel of een heel aantal erfgenamen, dan richt u uw bod aan hen allemaal. Als de woning via een makelaar verkocht wordt, dan kan u het bod doorgaans simpelweg aan de makelaar bezorgen. Hij of zij zal dan het nodige doen om het bod door te spelen aan de eigenaars.

3. U bent nauwkeurig en volledig: u vermeldt het adres en/of de kadastrale info van het onroerend goed waarop u biedt. U vermeldt natuurlijk ook de door u geboden prijs in letters en in cijfers. Vergeet zeker niet om te vermelden welke voorwaarden voor u essentieel zijn. Als u bijvoorbeeld een opschortende voorwaarde nodig heeft voor een financiering, dan vermeldt u dat uitdrukkelijk in uw bod.

4.  U bepaalt een geldigheidsduur voor uw bod: u schrijft neer tot wanneer uw bod geldig blijft. Vermeld daarbij gerust een datum en uur. Als uw bod niet gekoppeld is aan een einddatum, dan blijft het gedurende een "redelijke termijn" geldig. Zo'n situatie zorgt voor onzekerheid en onduidelijkheid. En die twee zaken zorgen vaak voor juridische issues nadien.

5. U bepaalt hoe de verkoper uw bod kan aanvaarden: bijvoorbeeld door per e-mail te antwoorden of door uw bod tegen te tekenen "voor akkoord". Hiermee kan u nadien lastige discussies over de al dan niet aanvaarding van het bod vermijden.

photo-1494319827402-c4b839aed26b.jpeg