Betaling bekomen

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Als het telefoontje niet voor een betaling gezorgd heeft, dan is het tijd voor de volgende stap: de ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een officiële brief, waarin de geadresseerde verzocht wordt om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot betaling van de schuld. 

De ingebrekestelling wordt per aangetekende brief verzonden. U houdt het bewijs van de aangetekende zending en het betalingsbewijs goed bij.

U vermeldt in de brief uitdrukkelijk dat het om een ingebrekestelling gaat. In de ingebrekestelling vermeldt u uiteraard wie u bent (naam, adres, contactgegevens) en aan wie de brief gericht is (naam, adres, contactgegevens). U schrijft een datum op de ingebrekestelling en zorgt ervoor dat de brief door u ondertekend is. U geeft best een korte samenvatting van de problematiek en vraagt om tot betaling over te gaan voor een welbepaalde datum. Die datum is de betalingsdeadline. Deze ligt best maximaal twee weken verder in de tijd. Voor de goede orde voegt u een kopie van de bestelbon, overeenkomst en/of factuur toe aan uw brief. U mag daar eventueel ook een kopie van uw algemene voorwaarden aan toevoegen.

Volg de betalingsdeadline goed op. Als er tegen de door u vooropgestelde datum geen betaling is gebeurd, dan wacht u best niet te lang met verdere actie. De ervaring leert ons dat elke verloren dag de kans op invordering aanzienlijk verkleint.

Laat u de invordering van uw onbetaalde facturen liever over aan The Legal Home? Geen enkel probleem! U kan uw onbetaalde facturen indienen via deze link.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 1: het telefoontje.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 1: het telefoontje.

Het is fundamenteel dat je goed voorbereid bent op het telefoongesprek. Maak gerust een “spiekbriefje”, dat tijdens het telefoongesprek als richtlijn kan dienen. Zo heb je minstens genoteerd over welke factuur het gaat, hoeveel het openstaand bedrag is, voor welke goederen of diensten de factuur werd opgesteld en sinds wanneer de factuur vervallen is. Zo’n eerste telefoontje volgt best in de loop van de eerste week na de vervaldatum van de factuur. De ervaring leert dat hoe langer iemand wacht, hoe kleiner de kansen op recuperatie van het geld worden.

Het telefoontje zelf voorzie je best op een werkdag tussen 9u30 en 11u30 of tussen 13u30 en 15u30. Als je het telefoontje in het begin van de week kan doen, dan heb je nog een hele week de tijd om de betaling te zien toekomen. Je kan dan bijvoorbeeld op maandag bellen en de afspraak maken dat er tegen donderdag betaald moet zijn. Op die manier blijft de betaling top of mind en kan je de situatie vlotter opvolgen. Vermijd in elk geval dat je net voor het weekend belt.

Bepaal zelf goed wat je met het telefoongesprek wil bereiken. Wil je dat de betaling in één keer en snel volgt? Of weet je dat de andere partij betalingsproblemen heeft en wil je een afbetalingsplan afspreken? Wat het ook moge zijn: aan het einde van het telefoontje vat je de gemaakte afspraken samen. Onmiddellijk nadien bevestig je de gemaakte afspraken per e-mail, waarbij je uitdrukkelijk verwijst naar het telefoongesprek.

Ziet u er toch tegenop om zelf aan de slag te gaan? The Legal Home helpt u graag verder via deze link!