Advocatenkantoor

Wettelijke versus commerciële garantie bij de aankoop van een product

Deze tip heeft betrekking op de aankoop van een roerend goed, zoals bijvoorbeeld een wasmachine, broodrooster of televisietoestel, die u als consument doet bij een professionele verkoper.

U heeft minstens en altijd recht op de garantie die de wet voorziet. De wettelijke garantie geldt gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de levering van het product. Voor tweedehandsgoederen bedraagt de wettelijke garantietermijn minimaal één jaar. De wettelijke garantie geldt ten aanzien van de eindverkoper, d.w.z. de verkoper van wie u het product gekocht heeft. De eindverkoper kan u dus niet doorverwijzen naar de fabrikant of producent. De verkoper kan de wettelijke garantie niet uitsluiten, zelfs niet via een overeenkomst of zijn algemene voorwaarden. De consument heeft hier altijd recht op. Er is geen onderhandeling over mogelijk.

De verkoper mag daarnaast ook een commerciële garantie aanbieden, maar hij is daar niet toe verplicht. Een commerciële garantie is enkel mogelijk als ze een grotere bescherming biedt aan de consument dan de wettelijke garantie. De commerciële garantie is dus altijd voordeliger dan de wettelijke vorm, waarop de consument zich sowieso kan blijven beroepen. De commerciële garantie vervangt de wettelijke garantie niet, maar vult ze aan. Als de verkoper een commerciële garantie voorziet, dan moet hij ook goed vermelden hoe lang die duurt, over welk geografisch toepassingsgebied ze geldt en hoe de consument er beroep kan op doen.

Wil u graag meer weten of heeft u problemen met een verkoper die de garantievoorwaarden niet respecteert? The Legal Home staat graag tot uw dienst.

joshua-newton-343083-unsplash.jpg

Welke kosten mag een bedrijf u aanrekenen wanneer u een rekening of factuur te laat betaalt?

Bedrijven voorzien in hun algemene voorwaarden doorgaans een clausule die van toepassing is wanneer een klant te laat betaalt. Zo’n clausule bestaat meestal enerzijds uit een verwijlrente, die op het verschuldigd bedrag kan worden toegepast, en anderzijds een schadevergoeding, om o.a. de invorderingskosten mee te dekken.

Mag een bedrijf die verwijlrente en kosten zomaar aanrekenen als u als consument een factuur te laat betaalt?

U zal de verwijlrente moeilijk kunnen ontlopen van zodra de betalingstermijn voorbij is en u per aangetekende brief in gebreke bent gesteld. De verwijlrente moet wel “redelijk” zijn en mag niet bovenmatig hoog zijn. Vaak herleiden rechtbanken de verwijlrente ook naar de wettelijke rentevoet, die in dit soort zaken rond de 2% schommelt. De verwijlrente mag enkel op het hoofdbedrag aangerekend worden. Interesten aanrekenen op de hoofdsom én de reeds verschuldigde interesten is in strijd met de wet.

De schadevergoeding moet ook aan die voorwaarde van “redelijkheid” voldoen. Een onderneming heeft het recht om haar kosten van de invordering op u te verhalen, maar deze kosten moeten proportioneel zijn ten aanzien van de moeite die het bedrijf daarvoor moet doen. Ook het factuurbedrag speelt daarbij een rol.

De consumentenwetgeving voorziet bovendien dat dergelijke clausules wederkerig moeten zijn. Als de algemene voorwaarden van de onderneming die wederkerigheid niet uitdrukkelijk voorzien, dan zal u als consument kunnen inroepen dat de clausule nietig is. De rechter moet dan oordelen alsof die clausule niet bestaat.

Wil u meer weten? Contacteer The Legal Home gerust voor bijkomend advies.

oli-dale-139169.jpg

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Als het telefoontje niet voor een betaling gezorgd heeft, dan is het tijd voor de volgende stap: de ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een officiële brief, waarin de geadresseerde verzocht wordt om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot betaling van de schuld. 

De ingebrekestelling wordt per aangetekende brief verzonden. U houdt het bewijs van de aangetekende zending en het betalingsbewijs goed bij.

U vermeldt in de brief uitdrukkelijk dat het om een ingebrekestelling gaat. In de ingebrekestelling vermeldt u uiteraard wie u bent (naam, adres, contactgegevens) en aan wie de brief gericht is (naam, adres, contactgegevens). U schrijft een datum op de ingebrekestelling en zorgt ervoor dat de brief door u ondertekend is. U geeft best een korte samenvatting van de problematiek en vraagt om tot betaling over te gaan voor een welbepaalde datum. Die datum is de betalingsdeadline. Deze ligt best maximaal twee weken verder in de tijd. Voor de goede orde voegt u een kopie van de bestelbon, overeenkomst en/of factuur toe aan uw brief. U mag daar eventueel ook een kopie van uw algemene voorwaarden aan toevoegen.

Volg de betalingsdeadline goed op. Als er tegen de door u vooropgestelde datum geen betaling is gebeurd, dan wacht u best niet te lang met verdere actie. De ervaring leert ons dat elke verloren dag de kans op invordering aanzienlijk verkleint.

Laat u de invordering van uw onbetaalde facturen liever over aan The Legal Home? Geen enkel probleem! U kan uw onbetaalde facturen indienen via deze link.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 1: het telefoontje.

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 1: het telefoontje.

Het is fundamenteel dat je goed voorbereid bent op het telefoongesprek. Maak gerust een “spiekbriefje”, dat tijdens het telefoongesprek als richtlijn kan dienen. Zo heb je minstens genoteerd over welke factuur het gaat, hoeveel het openstaand bedrag is, voor welke goederen of diensten de factuur werd opgesteld en sinds wanneer de factuur vervallen is. Zo’n eerste telefoontje volgt best in de loop van de eerste week na de vervaldatum van de factuur. De ervaring leert dat hoe langer iemand wacht, hoe kleiner de kansen op recuperatie van het geld worden.

Het telefoontje zelf voorzie je best op een werkdag tussen 9u30 en 11u30 of tussen 13u30 en 15u30. Als je het telefoontje in het begin van de week kan doen, dan heb je nog een hele week de tijd om de betaling te zien toekomen. Je kan dan bijvoorbeeld op maandag bellen en de afspraak maken dat er tegen donderdag betaald moet zijn. Op die manier blijft de betaling top of mind en kan je de situatie vlotter opvolgen. Vermijd in elk geval dat je net voor het weekend belt.

Bepaal zelf goed wat je met het telefoongesprek wil bereiken. Wil je dat de betaling in één keer en snel volgt? Of weet je dat de andere partij betalingsproblemen heeft en wil je een afbetalingsplan afspreken? Wat het ook moge zijn: aan het einde van het telefoontje vat je de gemaakte afspraken samen. Onmiddellijk nadien bevestig je de gemaakte afspraken per e-mail, waarbij je uitdrukkelijk verwijst naar het telefoongesprek.

Ziet u er toch tegenop om zelf aan de slag te gaan? The Legal Home helpt u graag verder via deze link!

The Legal Home opent de deuren!

Het is zo ver: vanaf vandaag is The Legal Home officieel geopend! Sinds deze ochtend is onze website volledig online en vanaf maandag is het kantoor op de Jean Jacminstraat 182 in Halle geopend. U kan The Legal Home vanaf vandaag bereiken via het nummer 02/308.83.17.

Ontdek wat The Legal Home voor u kan doen en bekijk zeker onze verschillende online modules, die het voor cliënten nog makkelijker maken om een beroep te doen op het kantoor. De missie van het kantoor is dan ook om efficiënte juridische dienstverlening aan te bieden, die snel wordt aangeleverd en die te begrijpen en logisch is. The Legal Home wil daarbij bewijzen dat een prima dienstverlening niet per se gepaard gaat met een hoge kost. The Legal Home neemt daarmee een nieuwe plek in in het advocatenlandschap.

Afspraak maken? info@thelegalhome.be of 02/308.83.17.