Advocaat factuur

Welke kosten mag een bedrijf u aanrekenen wanneer u een rekening of factuur te laat betaalt?

Bedrijven voorzien in hun algemene voorwaarden doorgaans een clausule die van toepassing is wanneer een klant te laat betaalt. Zo’n clausule bestaat meestal enerzijds uit een verwijlrente, die op het verschuldigd bedrag kan worden toegepast, en anderzijds een schadevergoeding, om o.a. de invorderingskosten mee te dekken.

Mag een bedrijf die verwijlrente en kosten zomaar aanrekenen als u als consument een factuur te laat betaalt?

U zal de verwijlrente moeilijk kunnen ontlopen van zodra de betalingstermijn voorbij is en u per aangetekende brief in gebreke bent gesteld. De verwijlrente moet wel “redelijk” zijn en mag niet bovenmatig hoog zijn. Vaak herleiden rechtbanken de verwijlrente ook naar de wettelijke rentevoet, die in dit soort zaken rond de 2% schommelt. De verwijlrente mag enkel op het hoofdbedrag aangerekend worden. Interesten aanrekenen op de hoofdsom én de reeds verschuldigde interesten is in strijd met de wet.

De schadevergoeding moet ook aan die voorwaarde van “redelijkheid” voldoen. Een onderneming heeft het recht om haar kosten van de invordering op u te verhalen, maar deze kosten moeten proportioneel zijn ten aanzien van de moeite die het bedrijf daarvoor moet doen. Ook het factuurbedrag speelt daarbij een rol.

De consumentenwetgeving voorziet bovendien dat dergelijke clausules wederkerig moeten zijn. Als de algemene voorwaarden van de onderneming die wederkerigheid niet uitdrukkelijk voorzien, dan zal u als consument kunnen inroepen dat de clausule nietig is. De rechter moet dan oordelen alsof die clausule niet bestaat.

Wil u meer weten? Contacteer The Legal Home gerust voor bijkomend advies.

oli-dale-139169.jpg