Kan u uw ontslag indienen per e-mail?

Uw ontslag indienen is een ingrijpende beslissing. Het ontslag zorgt ervoor dat er definitief een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. De wetgever heeft rekening gehouden met de zwaarwichtigheid van deze beslissing en heeft ervoor gezorgd dat een ontslag niet “zomaar” kan worden ingediend.

De wet voorziet heel duidelijk via welke kanalen een werknemer zijn ontslag rechtsgeldig kan indienen. E-mail behoort daar niet toe. De volgende manieren zijn wel geldig:

  • Ten eerste: de werknemer overhandigt zijn ontslagbrief rechtstreeks en persoonlijk aan de werkgever. De werkgever tekent een kopie van deze brief best af voor goede ontvangst, zodat de werknemer kan bewijzen dat hij de brief overgemaakt heeft en wanneer dat gebeurd is. Als de rechtstreeks leidinggevende niet aanwezig is, dan mag ook iemand anders de brief in ontvangst nemen of aftekenen, zoals bijvoorbeeld een medewerker van de HR dienst.

  • Ten tweede: de werknemer stuurt zijn ontslagbrief per aangetekende post naar de werkgever. Deze optie is iets duurder dan de brief persoonlijk af te geven. Het bewijs van de post dat de brief aangetekend verstuurd werd, is voldoende als bewijs.

  • Ten derde: de werknemer laat het ontslag via een exploot van de gerechtsdeurwaarder aan de werkgever betekenen. Deze optie wordt in de praktijk het minst vaak gevolgd en is het duurst, maar de wetgever heeft ze wel voorzien.

Hetzelfde geldt wanneer de werkgever een medewerker wil ontslaan. Een werkgever is immers aan dezelfde regels gebonden om iemand op een correcte manier te ontslaan.

Wil u hierover meer weten? The Legal Home helpt u graag verder.

mantas-hesthaven-_g1WdcKcV3w-unsplash.jpg