Kunnen grootouders hun erfenis rechtstreeks aan hun kleinkinderen nalaten?

Elke persoon heeft de vrijheid om met een bepaald deel van zijn erfenis te doen wat hij wil. Maar die vrijheid is niet onbeperkt: in bepaalde situaties wordt een stukje van de erfenis verplicht “voorbehouden” voor bepaalde erfgenamen. Deze erfgenamen noemen we de “reservataire erfgenamen”. Zij hebben in elk geval recht op een bepaald deel van de erfenis.

Kinderen zijn reservataire erfgenamen van hun ouders. Kinderen hebben allen samen recht op de helft van de erfenis van hun ouders. De ouders kunnen met de andere helft van hun erfenis doen wat ze willen: ze kunnen het weggeven aan een goed doel, schenken aan iemand anders of doorgeven aan hun kleinkinderen.

En dat laatste komt steeds vaker voor. Grootouders vinden dat hun kleinkinderen een deel van de erfenis vaak beter kunnen gebruiken dan hun kinderen. Ze zijn nog in een andere fase van hun leven, bouwen hun vermogen nog op en kunnen daarbij wel een duwtje in de rug gebruiken. Grootouders verkiezen dan ook regelmatig om hun eigen kinderen over te slaan en hun erfenis direct door te geven aan de kleinkinderen.

Hoe kunnen ze dat het best doen?

  • De grootouders kunnen het beschikbaar deel van hun erfenis via een testament toekennen aan de kleinkinderen. De kinderen blijven wel recht hebben op hun voorbehouden deel.

  • De grootouders kunnen eventueel ook al een schenking doen tijdens hun leven. Die schenking zal bij het overlijden van de grootouders mogelijks wel mee verrekend moeten worden om er zeker van te zijn dat de kinderen krijgen wat de wet hen verplicht toekent.

  • De grootouders kunnen het gesprek aangaan met hun kinderen en vragen of ze hun erfenis willen verwerpen. Als de kinderen uitdrukkelijk afstand doen van de erfenis, dan staan de kleinkinderen automatisch als volgende in de rij om te erven. De ouders weigeren de erfenis dan ten voordele van hun eigen kinderen. Let wel: de ouders zijn volledig vrij om hierover te beslissen en er kunnen vooraf geen bindende afspraken gemaakt worden. In dit geval moet de erfenis trouwens ook helemaal verworpen worden. De ouders kunnen dat niet voor een stukje doen.

Wil u hierover meer weten? Contacteer het kantoor voor een advies op maat.

nikoline-arns-1093311-unsplash.jpg