Vanaf wanneer bent u gebonden door de algemene voorwaarden van de partij waarmee u een contract sluit?

Om een juist antwoord op deze vraag te kunnen geven, moeten we een onderscheid maken tussen consumenten en handelaars. 

Als u een consument bent, dan moet u vòòr de totstandkoming van het contract duidelijk kennis gekregen hebben van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden moeten m.a.w. aan u overgemaakt zijn op een leesbare, duidelijke en verstaanbare manier.

Bovendien moet u de algemene voorwaarden met absolute zekerheid aanvaard hebben. Die aanvaarding wordt best bewezen door uw handtekening, maar ook andere handelingen komen eventueel in aanmerking als bewijs. Zo kan een uitdrukkelijke bevestiging per e-mail dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden ook als bewijsstuk dienen.

Als een consument de algemene voorwaarden voor het eerst te zien krijgt op de achterkant van een factuur, dan zullen die niet afgedwongen kunnen worden ten aanzien van die consument. 

Voor handelaars is de wetgever minder streng. Tussen handelaars geldt er immers meer vrijheid: handelaars worden verondersteld een basiskennis te hebben over de toepassing van algemene voorwaarden en de daarbij horende clausules. Zo kan tussen handelaars de aanvaarding van een factuur een voldoende bewijs zijn voor de aanvaardingen de algemene voorwaarden.

rawpixel-384904-unsplash.jpg