Bent u verplicht om een voorschot te betalen bij de aankoop van een woning?

Het is gebruikelijk dat de koper bij de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst (= compromis) een eerste betaling doet aan de verkoper. Doorgaans bedraagt zo’n voorschot 10% van de totale koopprijs.

Kan de koper tot de betaling van een voorschot verplicht worden en wat zegt de wet hierover?

De betaling van een voorschot is nergens in de wet voorzien. Het is dus geen wettelijke verplichting. De koper en verkoper kunnen hierover met elkaar vrij onderhandelen. Moet er een voorschot betaald worden? Kan het voorschot geen 5% in de plaats van de gebruikelijke 10% zijn? Partijen mogen hierover met elkaar de afspraken maken die zij willen.

Enkel in de Wet Breyne is er een bovengrens voor het voorschot voorzien. Bij de aankoop van een sleutel-op-de-deur-woonst mag de koper maximaal een voorschot van 5% betalen. De verkoper mag geen hoger bedrag vragen.

Als de koper zo'n eerste betaling doet, dan benoemt hij die best niet als een “voorschot”, maar wel als een “waarborg”. Een waarborg blijft juridisch immers deel uitmaken van het vermogen van de koper tot het moment waarop de notariële akte van verkoop ondertekend is. Een voorschot komt sneller in het vermogen van de verkoper terecht, wat het risico voor de koper groter maakt, bijvoorbeeld als de verkoper failliet zou gaan of de koop uiteindelijk toch niet kan doorgaan.

christian-koch-79679-unsplash.jpg