Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Hoe krijg je die onbetaalde factuur betaald? Stap 2: de ingebrekestelling

Als het telefoontje niet voor een betaling gezorgd heeft, dan is het tijd voor de volgende stap: de ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een officiรซle brief, waarin de geadresseerde verzocht wordt om binnen een bepaalde termijn over te gaan tot betaling van de schuld. 

De ingebrekestelling wordt per aangetekende brief verzonden. U houdt het bewijs van de aangetekende zending en het betalingsbewijs goed bij.

U vermeldt in de brief uitdrukkelijk dat het om een ingebrekestelling gaat. In de ingebrekestelling vermeldt u uiteraard wie u bent (naam, adres, contactgegevens) en aan wie de brief gericht is (naam, adres, contactgegevens). U schrijft een datum op de ingebrekestelling en zorgt ervoor dat de brief door u ondertekend is. U geeft best een korte samenvatting van de problematiek en vraagt om tot betaling over te gaan voor een welbepaalde datum. Die datum is de betalingsdeadline. Deze ligt best maximaal twee weken verder in de tijd. Voor de goede orde voegt u een kopie van de bestelbon, overeenkomst en/of factuur toe aan uw brief. U mag daar eventueel ook een kopie van uw algemene voorwaarden aan toevoegen.

Volg de betalingsdeadline goed op. Als er tegen de door u vooropgestelde datum geen betaling is gebeurd, dan wacht u best niet te lang met verdere actie. De ervaring leert ons dat elke verloren dag de kans op invordering aanzienlijk verkleint.

Laat u de invordering van uw onbetaalde facturen liever over aan The Legal Home? Geen enkel probleem! U kan uw onbetaalde facturen indienen via deze link.