ik heb een daGvaarding ontvangen! 

Een dagvaarding in de bus gekregen? U kan een kopie van de dagvaarding via de onderstaande link uploaden. The Legal Home zorgt voor een optimale verdediging in de rechtbank.

LET OP: opdat The Legal Home u kan helpen, moet de datum van de zitting voor de rechtbank minstens twee werkdagen later zijn dan de datum van indiening.

Fill out my online form.

Door op de knop "versturen" te duwen, verklaar ik namens de voorgenoemde onderneming bekwaam en bevoegd ben om dit dossier in te dienen bij The Legal Home voor de behandeling van de geΓΌploade documenten. Ik verklaar mij tevens akkoord met de tarifering die The Legal Home toepast voor deze online service.